Spawanie

Spawanie

Zajmujemy się spawaniem stali czarnej, nierdzewnej, aluminium lutospawaniem oraz lutowaniem. Do spawania wykorzystujemy metody TIG oraz MIG/MAG.


Metody spawania TIG oraz MIG/MAG

Wytwarzanie wyrobów z metali oraz budowanie konstrukcji z takich materiałów wymaga stosowania różnych technik łączenia elementów. Do najtrwalszych i najpopularniejszych należy spawanie MIG/MAG oraz nieco rzadziej wykorzystywane spawanie metodą TIG. Czym się one charakteryzują i jaką wybrać w konkretnym przypadku?

Co to jest spawanie?

Definicja spawania mówi, że jest to technika łączenia materiałów na gorąco podczas, której materiał ulega stopieniu. Następnie struktura obu elementem łączy się ze sobą i zestala w twardą nierozerwalną spoinę. Rozmaite techniki spawania zostały opracowane dlatego, że łączeniu w wysokich temperaturach są poddawane materiały o odmiennych cechach fizycznych. Jedną z nich jest temperatura topnienia, różna dla stali, miedzi czy aluminium. Spawanie wymaga wysokiej temperatury, która pozwala na stopienie metalu. Mogą to być zarówno krawędzie łączonych elementów, jak i elektroda, która podczas nagrzewania roztapia się i „skleja” fragmenty blachy, tworząc spoinę. Dodatkowym elementem w różnych technikach spawania jest też stosowanie gazów osłonowych lub palnych. Czynniki te pozwalają podzielić metody spawania na MIG, MAG i TIG.

Metody MIG i MAG – różnice

Spawanie MIG/MAG zazwyczaj jest wymieniane razem, dlatego wiele osób kojarzy je z jedną i tą samą metodą. W rzeczywistości istnieje spore podobieństwo między nimi, które zwiększa jeszcze możliwość wykorzystania tego samego aparatu spawalniczego. Obie są wykonywane w osłonie gazów, z elektrodą topliwą oraz zaliczają się do technik spawania łukowego.

Podstawową różnicą jest rodzaj wykorzystywanego gazu. W metodzie MIG (Metal Inert Gas) jest to gaz obojętny (zazwyczaj argon, hel lub mieszanina tych gazów). Z kolei w metodzie MAG (Metal Active Gas) stosuje się gaz aktywny, który uczestniczy w procesie spawania. Jest to dwutlenek węgla – samodzielnie lub z domieszką gazu obojętnego.

Metoda TIG

Spawanie metodą TIG różni się od poprzednich. Pomimo, iż również jest łukowe w procesie łączenia materiałów nie wykorzystuje elektrody topliwej lecz rozgrzaniu i roztopieniu ulega spawany materiał. Jako jego uzupełnienie stosuje się specjalny drut, pręt lub pałeczkę, które również ulegają roztopieniu w obszarze jarzenia się łuku. Ponieważ podczas tego procesu roztopione metale są wyjątkowo narażone na utlenianie, jako osłonę stosuje się gaz obojętny (podobnie jak w metodzie MIG).

Spawanie MIG/MAG i TIG – zastosowania

W przypadku spawania każda z metod ma swoje zalety, wady i przeznaczenie. Chociaż do najbardziej uniwersalnych zalicza się metoda TIG, którą dodatkowo można stosować we wszystkich pozycjach, jest ona najtrudniejsza do wykonania i najbardziej kosztowna. Z kolei spawacz MIG/MAG nie musi wykazywać się aż tak duża wprawą i doświadczeniem, aby mógł stworzyć estetyczne złącze.

Która metoda sprawdza się w określonych sytuacjach? Typowe zastosowania to:

  • metoda MAG – jest zalecana do spawania stali niestopowych, niskostopowych i wysokostopowych,
  • metoda MIG – jest zalecana do spawania metali nieżelaznych,
  • metoda TIG – jest zalecana do spawania stali niskostopowych i wysokostopowych oraz metali nieżelaznych (aluminium, niklu miedzi, magnezu i ich stopów).

Spawanie MIG/MAG jest często łączone ze względu na to, że wykorzystując te same urządzenia (migotamy). Można nią łączyć praktycznie wszystkie metale. Obie metody wzajemnie się uzupełniają.