SPAWTEX

Polityka prywatności

Drogi Użytkowniku!

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz o plikach cookies, które są wykorzystywane przez naszą firmę i serwis www.spawtex.pl. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Administrator Danych Osobowych (Administrator)

Administratorem danych osobowych zbieranych przez naszą firmę jest przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Produkcyjno-Usługowy SPAWTEX Jarosław Jadach, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadający Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) 7511399656, z siedzibą w Zębowicach, przy ul. Opolskiej 55.

Dane osobowe i prywatność

Jeśli korzystasz z naszych usług bezpośrednio w siedzibie Studia, to co do zasady nie zbieramy Twoich danych osobowych. Nie prowadzimy rejestru danych osobowych naszych klientów. Jeśli jednak korzystasz z naszej strony internetowej lub kontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, to może się zdarzyć, że przetwarzamy niektóre Twoje dane osobowe, np. IP komputera, lub adres e-mail. Jeśli zażyczysz sobie fakturę, to również poprosimy Cię o podanie danych niezbędnych do wystawienia dokumentu. Jeśli zatem przetwarzamy Twoje dane osobowe, to w bardzo wąskim zakresie i wyłącznie w celach opisanych poniżej.

Cel przetwarzania

W zależności od tego, na co się zdecydujesz, może to być:
• świadczenie usług oferowanych przez naszą firmę;
• realizację obowiązku rachunkowości;
• odpowiadanie na nadesłaną przez Ciebie korespondencję (na Twoje żądanie);
• tworzenie statystyk strony internetowej.

Podstawa przetwarzania:

• umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
• ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
• umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
• nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
• nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
• nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
• nasz prawnie uzasadniony interes polegający na badaniu satysfakcji klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie danych:

jest dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne w celu korzystania do zawarcia umowy.

Okres przetwarzania

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:
• przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych;
• ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z umową zawartą przez Sklep przez strony;
• zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego;
• w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

Bezpieczeństwo danych

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

Twoje prawa

Przysługuje Ci prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

Ciasteczka

Nasz serwis www.spawtex.pl, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:
• są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu lub innego);
• umożliwiają Ci, m. in., korzystanie ze wszystkich funkcji serwisu;
• nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz usunąć pliki cookies lub blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 podczas korzystania przeglądarki lub ich internetowych stronach domowych.

Więcej informacji o ciasteczkach znajdziesz na stronie Wikipedii.

W tym serwisie ciasteczka wykorzystywane są w celu:
• zapamiętywania informacji o Twojej sesji;
• statystycznym;
• marketingowym;
• udostępniania funkcji serwisu.

Usługi zewnętrzne / odbiorcy danych

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców Twoich danych:
• dostawca oprogramowania potrzebnego do funkcjonowania serwisu internetowego;
• biuro księgowe;
• hostingodawca;
• osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność;
• dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe);
• podmiot zapewniający usługi marketingowe;
• podmiot zapewniający usługi statystyczne;
• odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych.

Kontakt z Administratorem

Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych? A może po prostu chcesz zapytać o coś związanego z naszą Polityką Prywatności? Napisz na adres wiadomość poprzez formularz na naszej stronie KONTAKT.